Kære medlemmer,

Vi har, som I har bemærket, lanceret dette nye website der skal tage over for det forhenværende. Der er endnu ikke åbnet for medlemsliste og lignende begrænset indhold, da sitet først skal endeligt godkendes på bestyrelsesmødet den 30.06.2015, hvor vi umiddelbart efter vil åbne for flere funktioner.

Forslag og spørgsmål til sitet bedes rettet til admin@srkk.dk

Venlig hilsen
Bestyrelsen