booking_udstationerede_baade_mellem

Nu bliver det meget nemmere.

Fra i dag kan alle DFfRs udstationerede både nu bookes online på www.roning.dk.

Det betyder et farvel til de gammeldags papiransøgninger og goddag til en ny elektronisk proces.

Bådene bookes online, og når der er trykket ”send” får formanden, rochefen eller langturschefen i klubben automatisk en mail med bookingen. Ved at videresende mailen til Roaktivitetsudvalget bekræfter formanden, rochefen eller langturschefen roerens færdigheder som langtursroer, og så går vi i gang med at bekræfte bookingen.
Bookingen af bådene kan ske her.