Sæby Ro- & Kajakklub har netop afholdt generalforsamling, og 40 medlemmer var mødt op. Dirigenten
Erik Jørgensen gav straks ordet til formanden, Anders Jørgensen, der indledte sin beretning med en begivenhed,
han godt kunne have været foruden: Episoden, hvor en kajakroer havde undervurderet bølgerne
kombineret med det kolde vand i april – Heldigvis endte det hele godt, men det er aldrig sjovt, når hele
redningssystemet bliver sat i gang! Og netop derfor gør man endnu mere ud af at træne det
sikkerhedsmæssige – Det skal simpelthen sidde på rygmarven. Standerhejsningen var ellers startet med
dåb af en ny 4-åres inrigger & 3 kajakker, og de blev alle brugt flittigt på de mange spændende
arrangementer klubben deltog i.

Desværre er den ny frederikshavnerordning nu for alvor slået igennem, og det betyder for en klub som
vores kr. 50.000,- færre pr år, og derfor var man nødt til at stoppe med vintersvømningen i Sæby Svømmebad,
og et fjernlager i Langtved er ligeledes ved at blive opsagt!

Pga. bådindkøbene kunne kassereren John Wøhlk konstatere, at man kom ud af året med et underskud;
men heldigvis råder klubben over en bådefond, som er beregnet til at dække den slags.
Kontingentet blev sat op til 900,- for seniorer og 600,- for juniorer – Og det er vel at mærke hvad enten man
ror kajak, robåd eller begge dele!

Da der var mange, der ønskede at stille op til bestyrelsen, blev det besluttet igen at udvide til de oprindelige
7 medlemmer, og valgt blev: John Wøhlk, Anders Jørgensen, Helle Bøttcher alle genvalgt, samt nyvalgt
Flemming Christensen. På revisorposten var der genvalg til Erik Jørgensen. Herefter var der en lang og
konstruktiv debat om, hvad klubben kan gøre for at skaffe medlemmer og holde på dem, og forskellige
andre tiltag blev også drøftet.

Alt i alt må man sige, at klubben gik styrket ud af generalforsamlingen.

Mvh Anders Jørgensen, Formand Sæby Ro- & Kajakklub